Praca i Biznes

Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce - Orientrack.plRynek pracy w kraju uzależniony jest od postępu techniki i technologii. Kolejnym ważnym czynnikiem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia obejmuje zwykle od trzech do czterech procent. Co jest naturalne dla każdej gospodarki. Ważną wiadomością jest liczba osób będąca w wieku produkcyjnym – uległa zwiększeniu. Osób które mają pracę i poszukują pracy jest gdzieś koło siedemdziesiąt pięć procent. Na rynku stale brakuje specjalistów. Brak specjalistów jest rezultatem wyboru pracy za granicą albo nadmiernej konkurencji. Pracodawca najczęściej zatrudnia nowych pracowników jeżeli wypracowany zysk jednej osoby będzie pokrywał koszty podjęcia współpracy z drugą osobą.

Dlaczego obywatele szukają nowej pracy?

Odsetek osób zmieniających pracę się pomniejszył. Większość Polaków zatrudnia się u innego pracodawcy w okresie sześciu miesięcy od złożenia podpisu pod umową. Czasami nawet więcej niż jeden raz w przeciągu roku. Takie decyzje wybierają najczęściej młode osoby, które uważają swoje wynagrodzenie za niesprawiedliwe. Czasami czynnikiem doprowadzającym do zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy częściowo spełniają warunki na stanowisko. Zamiast rozwijać się zawodowo, zaistniała konieczność wypracowania doświadczenia od podstaw. Zajmuje to nieporównywalnie więcej czasu i wymaga właściwego przygotowania. Na przykład na studiach podyplomowych uzupełniających kwalifikacje albo stażu. Powracając do pierwszego zawodu prawdopodobnie wystąpi potrzeba powtórzenia materiału. Wtedy zostaje decyzja, którą trzeba podjąć – czy rozpocząć pracę od standardów, które już się osiągnęło? Czy pozostać na stanowisku i wyczekiwać awansu? Po wieloletnim zatrudnieniu, wiele osób utwierdza się w przekonaniu, że w takich okolicznościach może zdecydować się na jakąkolwiek pracę poza krajem. Dodatkowo bez znajomości języka, mając korzystniejsze warunki umowy. Wyjazdy do innych krajów dla pracy? To nie nowość. Ma to znaczenie, jeżeli istnieje zapotrzebowanie na określony zawód w poza granicą. Dodatkowo powiększenie płac minimalnych w krajach Unii Europejskiej zachęca do podjęcia kroku w tym kierunku.

Problemy z szarą strefą

Za nielegalne zatrudnienia istnieje groźba wysokich kar, jednakże pracodawcy i tak ryzykują. Napływ obcokrajowców próbujących znaleźć zatrudnienie do pracy w Polsce się powiększył. Wraz z dobrze prosperującą gospodarką większość obcokrajowców nastawia się na korzystne wynagrodzenie i zatrudnienie na czas nieokreślony. Jeżeli jednak nadarzy się szansa do zarobku z pominięciem urzędu skarbowego, zysk osiągnięty w krótkim okresie czasu będzie dwukrotnie lub trzykrotnie większy. A w krajach, gdzie płace są bardzo małe względem tych w Polsce, taki zarobek skłania do ryzyka. Rynek pracy w Polsce cierpi na nielegalnym działaniu osób uchylających się od odpowiedzialności w stosunku do organu skarbowego.