1

2

3

4

5

 

Lokaty bankowe mają wiele zalet

Lokaty bankowe są jedną z najbardziej popularnych ostatnimi czasy formą oszczędzania Polaków. Jest to chyba jeden z najprostszych sposobów na umieszczenie swoich pieniędzy w bardzo bezpiecznym miejscu. A dodatkowo można w ramach lokaty mieć naliczane odsetki, często bardzo korzystne. Kto nie chciałby dostawać pieniędzy za nic? Budowa lokat jest niezmiernie prosta. Nie trzeba przejawiać żadnych zdolności ekonomicznych czy mieć wiedzy bankowej by poradzić sobie z założeniem takiej lokaty. W ten sam prosty sposób każdy człowiek może sam sobie obliczyć, ile pieniędzy zyska umieszczając je na lokacie bankowej. Co więcej, nie trzeba być także żadnym milionerem czy bogatym inwestorem, aby lokować pieniądze w ten sposób. Kwota, która jest potrzebna do stworzenia lokaty jest niezwykle mała i stać na nią właściwie każdego przeciętnego człowieka. Chodzi bowiem o kwotę pięciuset złotych. Czyż nie jest to śmieszna kwota pieniędzy? Owszem, ale już dzięki niej możemy stworzyć lokatę i czerpać zyski finansowe. Pewna przez cały czas stopa procentowa jest niezmienna i pozwala klientowi czuć się bezpiecznie przez cały czas trwania umowy. A kiedy nasze pieniądze są bezpieczne wreszcie możemy spać smacznie i spokojnie, nie bojąc się koszmarów spędzających sen z powiek.

Lokaty są potrzebne Polakom

W tych niesamowicie zawirowanych i niestałych czasach ogromna ilość Polaków zastanawia się co można by zrobić ze swoimi oszczędnościami. Ludzie wiedzą o tym, że trzymanie pieniędzy w domowym sejfie, śwince skarbonce czy w skarpecie pod łóżkiem nie jest dobrym pomysłem. Co więc zwykły, przeciętny człowiek ma zrobić, aby jego pieniądze były bezpieczne i nie leżały w domu, a jednocześnie były z dala od bardzo ryzykownych inwestycji? Odpowiedź na takie pytanie jest niezwykle prosta, umieszczajmy pieniądze na lokatach bankowych. Pieniądze takie leżą sobie spokojnie w banku, nikt nie może ich ukraść i nikt nie musi się o nie martwić, a dodatkowo doliczane są do nich odsetki. A kto nie chciałby dostawać pieniędzy tak naprawdę za darmo? Tak też myśli wiele ludzi, dlatego blisko połowa oszczędności Polaków jest umieszczona na różnego rodzaju lokatach bankowych. Co więcej założenie lokaty nie wymaga właściwie żadnej specjalistycznej wiedzy. Każdy kto chce przychodzi po prostu do banku i ją zakłada, beż żadnych zbędnych porad i zastanawiania się czy robi dobrze. Najprzeróżniejsze lokaty są dostępne właściwie w każdym banku. Jedyne czego tak naprawdę potrzebujemy to tylko nasze własne chęci, do tego by taką lokatę założyć.

Lokaty bankowe uczą oszczędzania

Wielu z nas ma wśród rodziny lub wśród grona przyjaciół człowieka, który jest bardzo rozrzutny. Taka osoba wydaje każdy zarobiony przez siebie grosz na coraz to nowe rzeczy. Najczęściej wszystkie one nie są mu absolutnie do niczego potrzebne. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że takiemu człowiekowi bardzo często brakuje pieniędzy na naprawdę potrzebne sprawy. Wydając wszelkie swoje pieniądze na bieżąco nie jest w stanie zapewnić sobie np. właściwej opieki medycznej w czasie wypadku czy innego nieszczęśliwego zdarzenia. Każdemu z nas leży na sercu los takiej osoby. Co więc możemy zrobić z tym fantem? O tym problemie pomyślały banki, bo właśnie dla takich ludzi zostały stworzone lokaty. Człowiek odkłada pieniądze na jakiś określony okres czasu, w czasie którego doliczane są odsetki. A co najważniejsze zaprzestaje ich wydawania, dzięki czemu w razie jakichkolwiek problemów, czy to w czasie choroby czy innego niespodziewanego wypadku może podjąć pieniądze z takiej lokaty. Ponadto dzięki trzymaniu pieniędzy na lokacie przez dłuższy cel, może wyznaczyć sobie inny, bardziej odległy cel. Cel ten spowoduje, że nasz rozrzutny znajomy stanie się człowiekiem, dla którego pieniądze mają znaczenie i który potrafi oszczędzać.

Lokaty są dobre dla naszych dzieci

Rodzice bardzo często zastanawiają się co zrobić z pieniędzmi, które dziecko otrzyma w czasie swojej pierwszej komunii. Sytuacja nie jest prosta, bo przecież takiemu małemu dziecku nie wypada przekazać tak dużej sumy. Co więc można zrobić? Rodzice nie chcą wkładać pieniędzy na ich własne konta, bo przecież to pieniądze ich dziecka i warto, żeby miało poczucie, że jego własne oszczędności są bezpieczne i nikt nic złego z nimi nie zrobi. Doskonałym pomysłem dla tak zakłopotanych rodziców jest umieszczenie pieniędzy dzieci, nie tylko z pierwszej komunii, ale z każdej innej okazji, na odpowiedniej lokacie bankowej. Pieniądze takie można odłożyć np. na dziesięć lat, czyli do momentu aż nasza pociecha będzie pełnoletnia i będzie potrafiła we właściwy sposób obracać swoimi pieniędzmi. Co więcej, przez taki okres czasu oszczędności z pewnością ulegną znacznemu powiększeniu. Lokując pieniądze naszych dzieci robimy im nie lada przysługę, bo nie dość, że dajemy poczucie względnej kontroli nad własnymi finansami, to zapewniamy także lepszy start w dorosłe życie, gdyż pieniędzy będzie o wiele więcej niż te znajdujące się na lokacie początkowo. Każdy młody człowiek będzie wdzięczny swoim rodzicom za taki gest.

Inwestowanie pieniędzy w lokaty jest dobre

Wszyscy chyba znają bardzo często przytaczaną na lekcjach języka polskiego czy to religii przypowieść o talentach. Mowa jest w niej o pieniądzach, które otrzymał każdy z trzech służących. Dwóch z nich wykorzystało je w należyty i właściwy sposób, mnożąc w ten sposób swoje zyski. Jeden natomiast wykopał łopatą głęboki dół i tam wrzucił otrzymane przez jego pana talenty, nie skracać nic co prawda, ale też nie zyskując. Kiedy pan powrócił z podróży, pochwalił tych, którzy zainwestowali otrzymany dar. Trzeci sługa został wydalony z domu, gdyż pan uznał go za złego sługę. Przypowieść można odnieść do współczesnych nam czasów. Ludzie bardzo często zachowują się jak trzeci, bojący się ryzyka sługa i trzymają zbierane ciężko oszczędności do przysłowiowej skarpety. Nie jest to dobry sposób, gdyż pieniądze leżą bez celu, a można znaleźć dla nich lepsze miejsce. Tym lepszym sposobem na wykorzystanie pieniędzy jest umieszczenie ich na lokacie bankowej, która pełni rolę inwestycji, której dokonali słudzy mnożący majątek pana. Lokaty są doskonałym pomysłem, bo oszczędności leżą bezpiecznie w banku, a dodatkowo są każdego miesiąca powiększane o pewne stałe kwoty pieniędzy. A któż z nas nie chciałby mieć ich coraz więcej?

Czy warto oszczędzać ?

Wszystkie tzw. poradniki dobrego życia uczą nas, że powinniśmy mieć odłożone pieniądze na czarną godzinę, zabezpieczoną spokojną starość i godną emeryturę. To wszystko prawda i jest to bardzo ważne, ale powinniśmy również cieszyć się życiem. Tak naprawdę bowiem zarobione nawet duże pieniądze mają niewielką wartość, jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć czasu, a w późniejszym wieku również i sił, aby cieszyć się ich wydawaniem. W tym sensie oczywiście warto zadbać o dobra materialne, ale bardzo ważne są też chwile spędzone z bliskimi nam osobami, odwiedzone piękne i niezapomniane miejsca, poznani ciekawi ludzie. Te uroki życia są nieprzeliczalne na pieniądze i nieraz warto wydać nieco więcej, żeby się nimi móc cieszyć. Odłożone duże pieniądze na emeryturze wydamy bowiem jedynie na lekarzy i leczenie, jeśli będziemy schorowani wskutek nadmiernej pracy. Nie zatraćmy się jednak też w uciechach życia – pieniądze wprawdzie szczęścia nie dają, ale bez pewnej ilości pieniądza, bez zaspokojenia podstawowych potrzeb szczęścia osiągnąć też się nie da. Tak więc powinniśmy znaleźć złoty środek pomiędzy zarabianiem pieniędzy, a więc także zakładaniem lokat, a radością z ich wydawania, wydawania nie tylko dla siebie.

Lokaty walutowe a lokaty złotowe

Banki w swej ofercie oprócz lokat złotowych posiadają też lokaty walutowe. Istota ich funkcjonowania jest taka sama jak w przypadku lokat złotowych, różni się jedynie waluta. Zazwyczaj lokaty walutowe możemy założyć w dolarach amerykańskich (USD), euro (EUR), funtach brytyjskich (GBP) i frankach szwajcarskich (CHF). Ich cechą charakterystyczną jest sporo niższe oprocentowanie niż lokat złotowych (2-3%) oraz niskie kwoty, od których możemy założyć lokatę (już od 100–200 szt. danej waluty). Lokaty walutowe nie cieszą się zbytnią popularnością. Wynika to z kilku czynników. Oprócz tego, że niewielu spośród nas otrzymuje np. pensję w walucie obcej, to znaczenie ma również dość niskie oprocentowanie i wahania kursowe. Wprawdzie inflacja krajów emitentów danej waluty jest niższa niż w Polsce, ale w sytuacji spadku kursu danej waluty w stosunku do złotego może dojść do tego, że po okresie upływu lokaty jej wartość w przeliczeniu na złote może być niższa niż przed założeniem lokaty. Lepszym wyjściem może być więc posiadanie walutowego konta oszczędnościowe i obserwacja kursów walut w nadziei dokonania korzystnej transakcji kupna–sprzedaży. Przy udanej transakcji tego typu prawdopodobny jest większy zarobek niż na lokacie walutowej.

Czy lokata inwestycyjna jest opłacalna ?

Lokaty inwestycyjne często zawierają osoby, które chcą skorzystać z inwestycji giełdowych, ale same nie czują się na siłach na niej inwestować. Liczą one również na wyższy zysk niż na lokacie standardowej, opierając swe nadzieje na dobrej koniunkturze na giełdzie. W tym ujęciu lokata inwestycyjna jest korzystna – obok zysku gwarantowanego, który przeważnie nie odbiega znacząco od sumy odsetek z lokaty standardowej, możliwe jest jeszcze osiągnięcie dodatkowych zysków z inwestycji. Pojawia się jednak w tym miejscu pewna trudność, ponieważ lokaty inwestycyjne najczęściej są skonstruowane w ten sposób, że zapewniają stosunkowo duży zysk gwarantowany, ale mały dodatkowy, albo dość duży dodatkowy, ale mały gwarantowany, co w przypadku dekoniunktury na giełdzie może się negatywnie odbić na naszej inwestycji. Ponadto musimy pamiętać, że lokata inwestycyjna zawierana jest na dość długi okres, a w tym czasie nasze środki są na niej zamrożone – zerwanie takiej lokaty może bowiem skutkować nie tylko utratą gwarantowanego zysku, ale też części kapitału. Ponadto część zysków z inwestycji giełdowych bank zatrzymuje dla siebie, a więc to, co otrzymujemy, nie stanowi całości zysków.

Czym jest lokata inwestycyjna ?

Lokata inwestycyjna łączy cechy tradycyjnej lokaty bankowej z inwestycją w papiery wartościowe na giełdzie. Środki złożone przez klienta na lokacie mogą więc być inwestowane w obligacje, akcje przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, a także w opcje na indeksy giełdowe na polskiej giełdzie i na giełdach zagranicznych. Proporcja tych inwestycji zależy od stopnia ryzyka, jaki jest dopuszczalny przy danej lokacie, a także od tego, jakie inwestycje są wymagane do osiągnięcia gwarantowanego zysku. Cechą charakterystyczną lokat inwestycyjnych jest to, że podobnie jak lokaty promocyjne nie są w stałej ofercie danego banku, a jedynie dostępne przez określony czas. Ważne jest również to, że są one zawierane z reguły na dłuższy czas niż tradycyjne lokaty, nawet na okres pięciu lat, a także to, że wymagana minimalna kwota przy ich założeniu jest z reguły wyższa niż przy lokacie standardowej. Przy ocenie lokat inwestycyjnych należy pamiętać, iż podawany gwarantowany zysk z tej lokaty dotyczy całego okresu jej trwania, więc faktyczny zysk roczny jest proporcjonalnie niższy i często nie odbiega znacząco od lokaty terminowej. Możemy jednak liczyć także, szczególnie w okresie dobrej koniunktury na giełdzie, na dodatkowy zysk.

Czy lokatę może założyć osoba niepełnoletnia ?

Lokaty bankowe są zawierane w przeważającej większości przypadków przez osoby pełnoletnie. Idziemy po prostu do banku z dowodem osobistym, tam doradca wpisuje do systemu bankowego nasze dane i później zakłada lokatę. Czy możemy jednak założyć lokatę dla naszego syna lub córki? Tak, ale musimy pamiętać o tym, że nasze dziecko nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, więc w praktyce tylko my możemy być dysponentem takiej lokaty, inaczej mówiąc ją zerwać. Jednak główna idea takiej lokaty polega na tym, że regularnie odkładamy pewną niewielką kwotę (może być to nawet 50 zł) z myślą o tym, żeby nasze dziecko po osiągnięciu pełnoletniości miało odłożoną już dość solidną kwotę, która ułatwi jej wejście w samodzielne życie. Oczywiście możemy też naszego młodego człowieka uczyć odpowiedzialności finansowej, podwyższając kwotę jego kieszonkowego właśnie o wysokość miesięcznej składki i obligując do samodzielnego wpłacania do banku. Po osiągnięciu dorosłości będzie on mógł wypłacić kwotę uzbieranych środków w całości, ale równie dobrze może też kontynuować oszczędzanie. Innym sposobem oszczędzania z myślą zapewnienia naszemu dziecku lepszego startu w życie jest wybór ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z comiesięczną składką.