1

2

3

4

5

 

Specjalna lokata dla studentów

Każdy student współcześnie boryka się z problemami pieniężnymi gdyż studiując dziennie nie jest on w stanie jednocześnie pracować. Często jedynymi środkami pieniężnymi jakie posiada są wszelkiego rodzaju stypendia naukowe czy też socjalne. Niemal większość studentów wyjeżdża po wszystkich egzaminach za granicę aby podnieść swoją zdolność finansową. Niektórzy też postanawiają wybrać dla siebie odpowiedni rodzaj lokaty, którą będą mogli powiększyć o stan swoich środków pieniężnych. Po powrocie udają się od razu da banku gdzie lokują swoje środki. Niestety za dużego wyboru w lokatach dla studentów banki nie posiadają. Powinni oni unikać lokat takich jak między innymi lokaty automatyczne, negocjowane oraz wiele innych. Jedną z najbardziej opłacalnych dla studentów lokat może okazać się jedynie lokata nocna, która działa i zamraża nasze środki pieniężne nocą kiedy my śpimy. Wówczas też naliczane są odsetki od wpłaconej przez nas kwoty. Student w ciągu dnia może korzystać z tych środków pieniężnych w odpowiedni dla siebie sposób. Nie ma z góry narzuconej kwoty pieniężnej jaką student musi wpłacić na ta lokatę. Inaczej sytuacja wygląda korzystając z innego rodzaju lokat gdyż zaczynają się one najczęściej od wpłacenia pięciu tysięcy złotych.

Ciekawostki o lokatach bankowych

Każdy człowiek wie, że lokata rozpoczyna czas swojego trwania w momencie kiedy znajdują się na niej środki pieniężne pochodzące od danej osoby zakładającej lokatę. Także najczęściej zobowiązujemy się do wypłacenia z niej środków pieniężnych dopiero po upływie czasu jej trwania. Każdy człowiek kiedy prędzej zerwie umowę może tez ponieść tego konsekwencje związane z zerwaniem właśnie umowy. Warto też wiedzieć, że lokatę można założyć najkrócej na dwa tygodnie. Oczywiście istnieją też wielomiesięczne lokaty, które przechowują sroki pieniężne oraz wówczas taka osoba ponosi odpowiedni zysk po wypłaceniu pieniędzy. Najwięcej można zawrzeć lokatę na 60 miesięcy. Jest to więc strasznie długi czas, w którym nasze środki pieniężne będą pod kontrolą jedynie banku. Ludzie powinni też wiedzieć, że nie warto wcześniej likwidować lokaty gdyż w takim przypadku stracimy znaczną cześć odsetek, które na pewno byłyby wysokie po dotrzymaniu do terminu zakończenia umowy. Oczywiście im większy mamy wkład na lokatę tym będzie wyższe nasze oprocentowanie, które może zaoferować nam bank. Najczęściej oprocentowanie lokat wynosi od 1,5 do 4 procent. Jest to cześć nie duża ale przy większych środkach pieniężnych na pewno odczujemy we własnej kieszeni większy przypływ gotówki.

Czy jest ryzyko z lokowania pieniędzy

Niektórzy ludzie twierdzą, że lokaty są ryzykowane jednak nie jest to stwierdzenie prawidłowe gdyż niemal zawsze wpłacając środki pieniężne do banku, który od wielu lat widnieje na rynku przynosi ludziom zyski. Tak, więc oczywiście lokaty są najmniej ryzykowną metodą jaką ludzie wykorzystują do mnożenia pieniędzy. Na pewno są one mniej ryzykowane od tych wszystkich inwestycji, które mogą okazać się nie skuteczne a nawet wprowadzić ludzi w długi. Dlatego właśnie lepiej jest wpłacić pieniądze na wybrana przez siebie lokatę niż zakupując papiery wartościowe, które mogą okazać się kompletną klapą. Jeżeli chcemy założyć lokatę powinniśmy wybrać taki bank, który daje nam najkorzystniejsze warunki jej zawarcia. Wówczas jeżeli będzie wysokie oprocentowanie lokaty może to przynieść także duże korzyści osobie wpłacającej na nią swoje środki pieniężne. Oczywiście pieniądze na lokacie są bezpieczne gdyż są w posiadaniu banku. Najmniej są narażone w takich instytucjach na kradzieże czy też jakieś oszustwa. Dlatego właśnie ludzie już od wielu lat nie przechowują oszczędności w domach z powodu obaw wynikających z włamaniami oraz kradzieżami. Współcześnie ludzie bezrobotni, którzy są na skraju załamania nerwowego zdolni są niemal do wszystkiego dlatego pieniądze są bezpieczniejsze w banku.

Wybór lokaty przez człowieka

Każdy człowiek ma prawo samemu decydować aby mieć pewność, że jego pieniądze są bezpieczne w banku. Banki często oferują lokaty nocne, które polegają na tym, że lokata zakładana jest jednego dnia natomiast wypłata środków, które zostały powiększone o odsetki następuje dopiero następnego dnia roboczego. Osoby, które pracują za granicą i gromadzą swoje środki pieniężne w walucie obcej mogą skorzystać z lokaty, która nazywa się denominowaną. Wówczas ludzie najczęściej czekają do podwyższenia cen sprzedaży walut obcych aby móc swoje środki pieniężne zamienić na nasze złotówki. Kolejnym znanym rodzajem lokaty jest oczywiście lokata progresywna. W umowie tej lokaty możemy zauważyć, że przewiduje ona wzrost oprocentowania w kolejnych miesiącach. Także cieszy się ona dużym wyborem wśród klientów bankowych, którzy przechowują swoje środki pieniężne w bankach. Innym rodzajem lokat są też lokaty antypodatkowe, których głównym celem jest uniknięcie płacenia podatków od zysków kapitałowych. Wybór lokaty często sprawia ludziom problemy dlatego jednak mogą bez większych obaw pytać pracownika banku aby rozwiał ich wątpliwości. Większość ludzi posiada także swoje sprawdzone banki, którym są w stanie zaufać i powierzyć swoje ciężko zarobione pieniądze.

Następne rodzaje lokat bankowych

Sama nazwa lokata oznacza wpłacenie swoich oszczędności do jakiejś instytucji bankowej, która ma na celu ich przechowywanie w zależności od wspólnie ustalonego terminu. Dlatego właśnie istnieje wiele rodzajów lokat, które w większości przynoszą dodatkowe zyski dla ludzi je posiadających. Tak, więc możemy wyróżnić między innymi lokatę denominowaną, która najczęściej prowadzona jest w walucie obcej. Wówczas posiadają ją ludzie pracujący za granicą i zbierający środki pieniężne na jakieś większe inwestycje na przykład budowę domu. Kolejnym rodzajem lokat są także lokaty inwestycyjne. Jest to rodzaj lokaty, która zapewnia swojemu posiadaczowi minimalny próg oprocentowania. Daje ona także możliwość nagłego wzrostu oprocentowania. Dlatego właśnie korzysta z niej wielu ludzi. Następnym rodzajem są też lokaty negocjowane. Sama nazwa wskazuje, że ludzie, którzy chcą otworzyć ten rodzaj lokaty mogą negocjować z bankiem wysokość jej oprocentowania. Najczęściej negocjacji podlegają wszystkie warunki zawarcia umowy z bankiem. Także możemy wyróżnić lokatę nocną z angielskiego overnight. Każdy klient banku na pewno nie raz zapoznał się z jego ofertami zarówno w wyborze lokat jak też kredytów bankowych.

Warunki umowy z bankiem

Oczywiście podobnie jak w przypadku otwierania konta bankowego czy także zaciągania kredytu bankowego również w przypadku wpłacania środków pieniężnych na lokatę należy zawrzeć pisemną umowę z bankiem. W tej umowie jak w każdej innej przedstawione są niezbędne warunki, które należy przestrzegać. Oczywiście w umowie między stronami zamieszczone są też wysokość wpłaconych środków pieniężnych, rodzaj lokaty, termin na jaki została ona otworzona, dzień, w którym zostały wpłacone środki pieniężne oraz wszystkie niezbędne dane identyfikujące zarówno osobę wpłacającą pieniądze jak również bank. W umowie wiadomo, że bank zobowiązuje się przechowywać wpłacone środki pieniężne na odpowiednich warunkach. Umowa może też potwierdzać zezwolenie posiadacza lokaty, że bank może dokonywać za jego pozwoleniem rozliczenia gotówkowe, które sam zleci. Wszystkie warunki umowy muszą być dokładnie przemyślane oraz zaakceptowane przez obie strony. W momencie kiedy jedna ze stron zgłasza sprzeciw druga nie może wykonać nic bez jej pozwolenia. Oczywiście w każdym przypadku należy przestrzegać warunków umowy. Jeżeli posiadacz rachunku będzie chciał prędzej wypłacić pieniądze z lokaty dojdzie do rozerwania umowy z bankiem.

Inne charakterystyczne rodzaje lokat

Oczywiście istnieje jeszcze wiele innych rodzajów lokat, które charakteryzują się zupełnie odmiennymi cechami. Jednym takim rodzajem lokaty może być lokata dynamiczna. Oznacza ona natomiast, że osoba, która posiada tą lokatę może dobrowolnie wpłacić bądź też wypłacić środki pieniężne bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Jest to bardzo ważne dla ludzi gdyż w momencie kiedy brakuje im pieniędzy mogą bez problemu ruszyć te, które znajdują się na ich lokacie. Lokata dynamiczne nie sprawia, że następuje utrata odsetek. Kolejnym rodzajem lokat są też lokaty rentierskie. Zaliczane są one do lokat długoterminowych gdyż odsetki z takiej lokaty nie są dodawane przez bank do wpłaconej podstawowej kwoty człowieka. Oczywiście należą się one każdemu klientowi jednak wypłacane są oddzielnie bez jakichkolwiek wątpliwości. Dlatego ludzie, którzy posiadają ten rodzaj lokaty często są zaskoczeni, że dostają osobno wysokość odsetek. Nazwa lokaty wynika z tego, że wypłacane stopniowo odsetki wielu ludziom kojarzą się z otrzymaniem renty. Dlatego właśnie lokata rentierska zaliczana jest do jednych z charakterystycznych lokat gdyż ona posiada jedynie pewne cechy ją charakteryzujące. Wybór lokaty uzależniony jest także od wielkości wpłaconych środków pieniężnych na tą lokatę.

Specyficzny rodzaj lokaty antybelkowej

Jednym z najbardziej zadziwiających rodzajem lokat są oczywiście lokaty antybelkowe. Najczęściej są to lokaty, które nie znane są człowiekowi gdyż większość ludzi po prostu korzysta z normalnych lokat na odpowiedni termin. Tak, więc lokaty antybelkowe dzięki co dziennej kapitalizacji wszystkich rodzaju odsetek jak również poprzez wykorzystanie odpowiednich zapisów w ustawie podatkowej nie ma podstaw do odprowadzania podatku od dochodów kapitałowych czyli od tak zwanej Belki. Ten specyficzny rodzaj podatku zaokrąglony został do pełnych złotówek. Natomiast od pierwszego stycznia 2012 roku Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawie podatkowej. Wówczas ma doprowadzić do tego, że podatek nie będzie zaokrąglany do pełnych złotówek. Będzie on zaś zaokrąglany do pełnych groszy. Może to jednak oznaczać koniec tego specyficznego rodzaju depozytu. Dlatego właśnie ze względu na brak jakichkolwiek wiadomości na ten temat lokaty ludzie wolą korzystać z innych bardziej znanych rodzajów, które przyniosą dodatkowe im korzyści. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na ten rodzaj lokaty należy szukać informacji na stronach internetowych, które w prosty sposób możemy wyszukać w Internecie.

Cele banków oferujących depozyty

Banki, które oferują wszelkiego rodzaju lokaty oczywiście nie robią tego bezinteresownie ale z góry założonymi celami. Dlatego właśnie środki pieniężne, które zostają ulokowane przez jednych klientów banku w formie lokat są przez banki przeznaczone na finansowanie różnego rodzaju kredytów bankowych dla innej części społeczeństwa. Współcześnie widnieje taka sytuacja, która polega między innymi na tym, że źródłem większości depozytów są kredyty. Ma to znaczenie ponieważ współcześnie pieniądz wchodzi do krajowego obiegu gospodarczego jako pewnego rodzaju zadłużenie podmiotów gospodarczych względem banku. Także banki na tych zgromadzonych na lokatach środkach pieniężnych przeprowadza wiele operacji gospodarczych, które mają przed końcem terminu doprowadzić do wpłaty na lokatę odpowiedniej kwoty środków pieniężnych. Wszystkie operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z prawem rachunkowości jak również wszelkimi ustawami oraz normami prawnymi. Oczywiście współcześnie możemy zauważyć, że lokaty są w ofercie większości banków, które posiadają szeroki ich wybór jak również wybór w kredytach bankowych. Także banki nie oferowałyby czegoś bez celu dlatego plusem jest dla nich oferta właśnie lokat bankowych.

Co spowodował by brak lokat bankowych

Brak lokat bankowych miałby ujemny wpływ zarówno na oszczędności ludzi jak również na to, że banki nie posiadałyby możliwości finansowania wszelkiego rodzaju akcji kredytowych. Miałoby to zaś wpływ na zwiększenie oprocentowania wszelkiego rodzaju kredytów bankowych. Oczywiście zaś te wszystkie wydarzenia odbiłyby się na gospodarce całego świata. Każdy człowiek na lokacie najczęściej gromadzi swoje środki finansowe, które mają postać oszczędności. Dlatego brak takich lokat utrudniłby ludziom gromadzenie swoich pieniędzy, które najczęściej wybierane są wyłącznie w nagłych życiowych sytuacjach. Można więc wyciągnąć następujący wniosek, który może brzmieć lokaty bankowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej gospodarki. Każda lokata w naszym kraju objęta została gwarancjami jakie daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ludzie wybierają też lokaty w momencie kiedy jednorazowo i automatycznie otrzymali jakąś większą sumę pieniędzy, którą mogliby stracić bez wątpienia ale wolą sobie odłożyć na jakąś czarną godzinę. Dlatego właśnie lokaty przynoszą wiele korzyści gdyż oprocentowanie wiadomo, że wpływa na powiększenie się środków pieniężnych. Kwota jaka zostanie nam wypłacona może być kilkadziesiąt złotych większa.