Praca i Biznes

Metale i obróbka

Obróbka metali jest to ciąg procesów, które mają nadać określony kształt. Proces przekształcenia dochodzi do skutku wraz z ustaleniem parametrów. Wśród wykorzystywanych technologii wyróżnić można obróbkę: cieplno-chemiczną, skrawaniem, mechaniczną, chemiczną lub plastyczną. Zmianom poza kształtem poddawane są właściwości fizyczne i chemiczne surowca.

Obróbka plastyczna

Metale i obróbka - OrientrackKucie – obróbka metalu, której celem jest zmiana kształtu przez uderzenia, zgniatanie lub nacisk. Obróbka kuciem odbywa się w sposób mechaniczny albo ręczny – na zimno lub ciepło. Kucie mechaniczne jest wykonywane na młotkach, kuźniarkach albo prasach.

Gięcie – tego rodzaju obróbki metalu, mają na celu zmianę kształtu przez wyginanie, zaginanie lub zwijanie. Obróbka poprzez gięcie przebiega tylko na zimno i ciepło. Wymiary poprzeczne zostają zachowane.

Ciągnienie – obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do wytyczonego kształtu w wyniku częściowego zmniejszania się przekroju poprzecznego i jednocześnie wydłużeniu tworzywa. Ta metoda obróbki jest realizowana na ciepło albo zimno. Wydłużeniu ulega na przykład pręt, rura albo drut.

Tłoczenie – obróbka metalu polega na cięciu, łączeniu albo kształtowaniu materiału. Ta metoda obróbki przebiega na ciepło lub zimno. Przykładem tworzywa do zastosowania tej obróbki jest płyta, folia albo blacha.

Walcowanie – tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do wytyczonego kształtu poprzez nacisk wywierany między: tarczkami, walcami lub rolkami. Może zaistnieć również sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się względem siebie nadając kształt materiału. Proces obróbki jest realizowane na zimno, ciepło albo gorąco. Walcowaniu mogą ulec na przykład takie materiały jak blachy, pręty albo kształtowniki.

Obróbka skrawaniem

Toczenie – tego typu obróbki metalu polegają na przemianie kształtu materiału nadając przedmiotowi ruch obrotowy, a narzędzie jest wprawione w ruch liniowy. Tworzywo obracając się ma styczność nożem tokarskim, który skrawaniem nadaje kształt walcowaty, stożkowaty lub kulisty. Ta metoda obróbki realizowana jest odbywa się: wewnętrznie, zewnętrznie, poprzecznie, obwiedniowo, kopiowo albo wzdłużnie.

Frezowanie – obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu poprzez wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki – inaczej frezarki wprowadzone jest w ruch obrotowy – czołowy lub obwodowy. Przedmiot doprowadzony do obrabiania wykonuje jest ruch posuwowy – przeciwbieżnie lub współbieżnie, to zależy od ułożenia osi obrotu ostrza. Może zaistnieć taka sytuacja, że ostrze oprócz ruchu obrotowego, będzie wykonywało ruch posuwowy, a tworzywo zostanie umieszczone statycznie.

Szlifowanie – obrabianie odbywa się poprzez zdzieranie metalu o cienkiej ilości materiału w zastosowaniu narzędzi ściernych – na przykład ściernicy. Rozmiar ścieranego materiału zależy od: twardości ściernicy, ziarnistości, wielkości jak również rodzaju. Do wytworzenia ściernic najczęściej użyty jest: węglik boru, węglik krzemu, diament i korund. Często szlifowanie stosuje się do obróbki przedmiotów stworzonych ze stali hartowanej, ale również inne przedmioty z metalu mogą zostać wykorzystane pod tę metodę obróbki.

Obróbka metali w firmie: http://frezstal.pl