Finanse

Małe firmy i księgowość

Małe firmy i księgowość - Orientrack.plMałe firmy i księgowość? Każda osoba zakładając firmę musi nakreślić gdzie będzie kompletowana dokumentacja rachunkowa. Jeżeli podatnik sporządza księgowość samodzielnie, składając formularz CEIDG-1 może zostawić puste pole lub zapełnić je informacjami przedsiębiorstwa. Jeśli rachunkowość wykonywać będzie biuro rachunkowe, takie dane w przeciągu siedmiu dni należy zaktualizować. Rachunkowość dla małych przedsiębiorstw da się rozliczać się na kilka sposobów: na podstawie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej.

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową według zaprezentowanych dokumentów księgowych – przede wszystkim rachunki i faktury. W takim wypadku księguje się przychody i wydatki działalności gospodarczej. Płatnik w ramach rozliczenia może skorzystać z formy opodatkowania na zasadach ogólnych jak również podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla każdej z możliwości są odmienne stawki podatkowe, a także metoda wykonywania obliczeń. Jest to łatwa forma rozliczania oraz nie zabiera sporo czasu.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałtu ewidencjonowany jest uproszczonym sposobem sporządzania ewidencji księgowej. Kluczowym czynnikiem rozliczenia podatkowego jest dochód jaki przedsiębiorca osiągnął, bez brania pod uwagę rozchodów. Do naliczonego przychodu obliczona jest stawka podatkowa. Wykonywanie rozliczeń podatkowych taką metodą można wtedy, kiedy prowadzi się samodzielną działalność gospodarczą albo działalność gospodarczą w formie spółki. Wobec takim wypadku sprecyzowany limit przychodów 250000 tysięcy euro. Jednakże warto pamiętać, że dla spółki tym progiem będzie przychód wszystkich wspólników. Przychody z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz spółki nie są dodawane.

Karta podatkowa

Płatnik rozliczając się sposobem karty podatkowej nie jest zobowiązany, aby sporządzać księgowość, do uiszczania opłat zaliczek na podatek dochodowy, nie jest zobowiązany również, aby składać zeznania podatkowe. Jest zmuszony natomiast natomiast zatrzymywać jakiekolwiek kopie faktur i rachunków w kolejności numerów. Materiały przechowuje się w przeciągu 5 lat podatkowych – od końca roku w którym wystawiono fakturę lub rachunek. Przedsiębiorstwo musi posiadać i wypełnić książkę ewidencji zatrudnienia. Podatnik płaci jednakową kwotę podatku w każdym miesiącu. Miesięczny podatek zostaje nałożony na podstawie ustaleń naczelnika urzędu skarbowego. Na kwotę podatku ma znaczenie ilość mieszkańców w rejonie prowadzenia działalności gospodarczej, ilość zatrudnionych jak również jaki jest zakres działań firmy. Karta podatkowa jest dobrym rozwiązaniem dla firm dających zatrudnienie małej ilości pracowników.