Jak wygląda hierarchia w bankach?

Bank musi działać zgodnie z zasadami przedsiębiorstwa, do których zaliczyć należy strukturę organizacyjną wraz z określonymi dla niej zakresami kompetencji. W skład istotnych hierarchii banku wchodzą: zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie akcjonariuszy. Bieżącą działalnością banku kieruje zarząd. Jednym z jego zadań jest podejmowanie wszystkich istotnych decyzji kadrowych. Dokładny zakres obowiązków członków zarządu reguluje statut, a jeśli nie został uchwalony, to podział pracy opiera się na prawie handlowym i praktyce bankowej. Zarząd banku kontrolowany jest przez radę nadzorczą, która w większości banków ma prawo dokonywać niezbędnych zmian w składzie zarządu. Walne zgromadzenie akcjonariuszy decyduje o zmianach w statucie, podziałach zysku za rok ubiegły, zatwierdzeniu planów rozwoju banku, wyborze rady nadzorczej, przyjęciu sprawozdań rocznych i zmianach w wysokości kapitału akcyjnego. Jednym z głównych zadań banków jest obsługa i prowadzenie osobistych rachunków klientów. Obecnie konta bankowe są bardzo popularne i przede wszystkim wygodne. Otwarcie nowego rachunku bankowego trwa kilka minut, a coraz częściej całe prowadzenie konta jest darmowe, (jeżeli spełnia się warunki umowy). Normą staje się też nieograniczona ilość darmowych krajowych przelewów, wykonywana przez Internet.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.