Archive for the ‘Porady finansowe’ Category

Kredyt dla emeryta – czy łatwo osiągalny

Banki w naszym kraju obecnie stosują zaostrzoną procedurę przyznawania kredytów, nie tylko tych hipotecznych, ale też i zwykłych kredytów gotówkowych czy limitów w koncie kredytowym. Obawiają się, aby nie nastąpiła u nas sytuacja taka jak w wielu krajach zachodnich, gdzie poprzez zbyt lekkomyślne udzielanie kredytów kłopoty ma wiele banków. Dlatego tez banki preferują wśród kredytobiorców osoby, które poza dobrą historią kredytową posiadają stałe źródło dochodów. Okazuje się, że właśnie z tego powodu emeryci oraz renciści są docelową grupą wielu banków, jeśli chodzi o drobne kredyty gotówkowe. I faktycznie, taki emeryt jest pewniejszym klientem niż nawet urzędnik państwowy na wysokim stanowisku, które może przecież stracić w różnych okolicznościach – emeryt zaś stanowiska nie straci. Niektóre banki udzielają pożyczki emerytom do określonego wieku, na przykład do 75 roku życia, inne jednak nie stosują tego kryterium i nie pytają nawet o wiek, jeśli dodatkowo przy kredycie jest wykupione ubezpieczenie. Jeśli natomiast rencista stara się o kredyt gotówkowy, także otrzyma go, jeśli ma przyznane świadczenie bezterminowo albo jeśli termin spłaty rat będzie zawarty w terminie, do kiedy rencista ma przyznane świadczenie pieniężne. Continue reading “Kredyt dla emeryta – czy łatwo osiągalny” »

Czy kredyt w euro jest obecnie opłacalny

Jeszcze kilka lat temu ogromna większość kredytobiorców, pragnących kupić dom, działkę budowlaną czy mieszkanie, korzystała z kredytu hipotecznego w walutach obcych, najchętniej brano kredyty we franku szwajcarskim – były relatywnie nisko oprocentowane, korzystne też były zasady ich udzielania, w miarę uproszczone procedury. Jednak od już ponad roku takie kredyty są praktycznie w naszym kraju niedostępne, więc z walut obcych pozostało jeszcze euro. Czy obecnie warto jest skorzystać z kredytu, hipotecznego lub gotówkowego, w tej właśnie walucie? Analitycy oceniają, że obecnie już taki kredyt walutowy nie posiada tych cech atrakcyjności, jakie były przed kilkoma laty. Oprocentowanie kredytu walutowego jest obecnie wyższe niż kiedyś, podobnie wygląda kwestia pobieranych przez bank prowizji – powoli zrównują się one z wysokością prowizji oferowanych przy kredytach hipotecznych złotówkowych. Do tego dochodzi jeszcze ryzyko kursowe, co jest szczególnie istotne w sytuacji, kiedy nasza złotówka czasami w ciągu kilku dni gwałtownie słabnie, w stosunku do głównych walut europejskich czy światowych. Dodatkowym jakby obciążeniem kredytu wziętego w euro jest konieczność płacenia tak zwanego spreadu, co często jest kwotą niebagatelną, Continue reading “Czy kredyt w euro jest obecnie opłacalny” »

Czy nowa ustawa o kredycie konsumenckim jest korzystna dla klienta

W roku 2012 wszyscy, którzy ubiegają się o kredyt konsumencki w naszym kraju, objęci są nową regulacją prawną w tym zakresie, która weszła w życie pod koniec roku 2011. Czy nowa ustawa jest korzystna dla klienta, jakie wprowadza istotne zmiany w kwestii otrzymania kredytu konsumenckiego? Niewątpliwą zaletą nowego rozwiązania prawnego w tym zakresie jest bardziej czytelna, łatwiejsza dla klienta możliwość porównania ofert poszczególnych banków oraz świadomość, jeszcze przed otrzymaniem kredytu, jakie bierze na siebie zobowiązanie, jaki jest całkowity koszt kredytu, a nie tak jak było poprzednio, że klient dowiadywał się tylko o poszczególnych składnikach kosztów (jeśli był dociekliwy). Obecnie wszystkie banki zobowiązane są oferować każdemu pytającemu o kredyt konsumencki kompletne wyliczenie kredytu i jego całkowitych kosztów, a więc opłaty przygotowawczej, marży, odsetek nominalnych kredytu i wysokości – kosztu ubezpieczenia, jeśli jest obowiązkowo do wykupienia przy kredycie. Co ciekawe, to wszystkie banki tego rodzaju informacje muszą dostarczyć klientowi na jednakowych drukach, wobec czego z łatwością będzie można porównać kredyty poszczególnych banków, jeśli chodzi o całkowity koszt danego produktu finansowego. Continue reading “Czy nowa ustawa o kredycie konsumenckim jest korzystna dla klienta” »

Banki walczą o wiarygodnych klientów

W naszym kraju wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, co zapewnia nam wszystkim – obywatelom Polski – Konstytucja. Jednak banki już nie traktują wszystkich po równo, u nich są równi i równiejsi. Na pewno najważniejszym kryterium dla banku jest wysokość posiadanego dochodu oraz dobra historia kredytowa. Jednak większość banków w naszym kraju stosuje jeszcze jedno kryterium – przynależność do określonej grupy zawodowej. Banki bardzo szanują klientów, którzy mają zatrudnienie w sektorze państwowym, a więc mówiąc w uproszczeniu – wszelkiego rodzaju urzędników państwowych. Banki doszły bowiem do wniosku, że państwo nie może zbankrutować, a więc taki urzędnik zawsze będzie miał gdzie pracować. Różne banki preferują różne grupy zawodowe, jedne oferują świetne warunki kredytowe policjantom, żołnierzom i emerytom służb mundurowych, inne znowu zachęcają do swoich produktów na preferencyjnych warunkach lekarzy czy architektów. Co ciekawe, dla wielu banków bardziej pewnym klientem jest emeryt niż na przykład osoba zatrudniona w małej prywatnej firmie lub też przedsiębiorca, który prowadzi niewielką firmę. Dla preferowanych klientów banki stosują różne zachęty, zarówno przy oferowaniu produktów kredytowych (niższe marże kredytów, Continue reading “Banki walczą o wiarygodnych klientów” »

Co to jest pożyczka hipoteczna

Na pewno większość z nas ma tego rodzaju sytuacje, że brakuje pieniędzy na zakup określonych przedmiotów, wycieczkę zagraniczną czy po prostu bieżące potrzeby. Wtedy oczywiście szukamy banku, który udzieliłby nam wsparcia finansowego na w miarę korzystnych – oczywiście dla nas jako dla kredytobiorcy – warunkach. Jeśli pragniemy pieniędzy na zakup określonej rzeczy, najkorzystniejszą formą będzie tak zwany kredyt ratalny – formalności dokonujemy w sklepie, gdzie chcemy dokonać takiego zakupu. Jednak warto sprawdzić w kilku sklepach, jakie produkty możemy kupić na jakie raty, bowiem niektóre duże sklepy specjalistyczne mają podpisane umowy z bankami, że odsetki od takiego kredytu ratalnego będą bardzo małe albo nawet możemy czasem wziąć taki kredyt ratalny bez odsetek. Jeśli chcemy pieniądze w żywej gotówce, a śpieszy nam się trochę, pozostaje do wyboru tradycyjny kredyt pieniężny lub też zadłużenie w koncie, jeśli takie posiadamy. Jest jeszcze inna opcja, do zastosowania w sytuacji, kiedy potrzebna jest nam większa ilość gotówki, a jednocześnie nie śpieszy się nam aż tak. Taką opcją jest kredyt hipoteczny – jednak warunkiem jest, że posiadamy jakąś nieruchomość: dom, mieszkanie czy działkę, której wartość jest o wiele większa niż wnioskowany kredyt. Continue reading “Co to jest pożyczka hipoteczna” »

W jaki sposób można szybko wziąć kredyt

Szukając banku lub instytucji, gdzie chcemy otrzymać kredyt, zwracajmy oczywiście uwagę przede wszystkim na koszta, jakie będziemy musieli ponosić po otrzymaniu takiego kredytu. Jeśli nawet bardzo nam się śpieszy i chcemy jak najszybciej uzyskać gotówkę, raczej omijajmy szerokim łukiem instytucje tak zwane parabankowe, gdzie wprawdzie można otrzymać pieniądze praktycznie od ręki, jednak odsetki i koszta takiej pożyczki będą drakońskie. W bankach dość szybkim sposobem otrzymania pieniędzy jest tradycyjny kredyt gotówkowy – często pieniądze będziemy mieli już tego samego dnia, kiedy złożymy wniosek – kredyt płatny w kasie lub tez przelewem na wskazane przez nas konto. Wadą tego rodzaju rozwiązania są dość wysokie koszty uzyskania kredytu, na które złożą się prowizja za udzielenie kredytu, odsetki oraz często obowiązkowe ubezpieczenie i marża. Inne rozwiązanie to kredyt w koncie, inaczej mówić linia kredytowa. Można najszybciej uzyskać taki kredyt w banku, gdzie posiadamy konto i co najmniej przez 6 miesięcy wpływają na to konto określonej wysokości kwoty. Zaletą takiego kredytu w koncie jest to, że nie musimy brać od razu całej przyznanej nam kwoty, lecz tylko część potrzebą nam w tej chwili przyznanych pieniędzy – Continue reading “W jaki sposób można szybko wziąć kredyt” »

Samochód dla firmy – na kredyt czy w formie leasingu

Czasami, posiadając swoja firmę, warto jest zakupić auto właśnie na firmę a nie na siebie jako osobę prywatną, jako zupełnie prywatne. Jeśli zaś będzie dodatkowo użytkowane w firmie, wszystko będzie miało swoje logiczne uzasadnienie. W takim przypadku, jeśli nie posiadamy wystarczającej ilości gotówki na zakup auta, można kupić je na kredyt albo też wziąć w leasing. Rozważmy, które z tych rozwiązań będzie korzystniejsze dla przedsiębiorcy. Generalnie tego rodzaju zakupy przedsiębiorcy realizują pod koniec roku, z uwagi na fakt, iż jest wtedy jeszcze możliwość wrzucenia danego zakupu w koszta przedsiębiorstwa, jeśli bilans pod koniec roku wykaże, ze taka operacja będzie opłacalna dla firmy. Jednak kredyt na zakup auta dla firmy nie wchodzi w koszty przedsiębiorstwa, można jednak odliczyć od kosztów odsetki od wziętego kredytu, a także amortyzację pojazdu. Przy zakupie samochodu osobowego dla firmy musimy mieć świadomość, że jego całkowity koszt nie może przekraczać kwoty 20 tysięcy euro, jest to maksymalna kwota kosztów możliwych do odliczenia. Continue reading “Samochód dla firmy – na kredyt czy w formie leasingu” »

Trudności w spłacaniu kredytu – czy negocjować z bankiem

Jak wykazują badania, od co najmniej 3 lat w naszym kraju coraz więcej osób, które mają do spłaty różnego rodzaju kredyty i zobowiązania finansowe, ma coraz większe problemy z ich terminową spłatą lub w ogóle zaprzestała spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wiąże się to z wzrostem bezrobocia, a więc trudniejszą sytuacją rodzin. Jakie więc podjąć należy działania w przypadku, kiedy po prostu nie wystarcza nam pieniędzy na terminową spłatę rat kredytowych? Na pewno najgorszym wyjściem z sytuacji jest nie podejmowanie żadnych kroków, czyli unikanie kontaktów z bankiem, nie odbieranie pism z banku czy telefonów itp. Od razu, kiedy widzimy, że nie starcza nam pieniędzy na opłacenie raty kredytu czy kredytów, trzeba udać się do banku i wyznać szczerze, jaka jest nasza sytuacja materialna – bank taką szczerość na pewno doceni. Potem można zastanowić się wspólnie z pracownikiem banku, jak zaradzić tej niedobrej sytuacji. Nie ma banku, który nie jest zainteresowany w dalszym spłacaniu kredytu przez klienta, nawet na nieco innych warunkach – żaden bank nie dąży do sprzedania kredytu lub zwrócenia się do komornika celem egzekwowania należności – banki robią to w ostateczności. Bank może więc zaproponować nam przerwę (kilkumiesięczną) w spłacie rat kredytu, Continue reading “Trudności w spłacaniu kredytu – czy negocjować z bankiem” »

Czy można uzyskać niższą marżę kredytu hipotecznego

Ceny nieruchomości w naszym kraju w stosunku do osiąganych zarobków są na tyle wysokie, że większość z nas, pragnąc stać się właścicielem mieszkania czy domu, zmuszona jest posiłkować się kredytem hipotecznym. Na pewno warto zbadać wiele opcji takiego kredytu, odwiedzić różne banki lub dobrego doradcę kredytowego, by znaleźć kredyt najtańszy w jego obsłudze, z niskim oprocentowaniem i najniższą z możliwych marżą. Jest to ważna kwestia, bowiem taki kredyt będziemy spłacali przez kilkadziesiąt lat, ważne więc będzie, jakiej wysokości wyjdą nam raty do spłacania. Co ciekawe, marża kredytu hipotecznego nie jest czymś stałym, banki dopasowują marżę do praktycznie każdego klienta, można więc próbować negocjować ten czynnik kredytu, jego wysokość procentową (marże wyrażane są nie w określonej kwocie, lecz wyrażają się procentem od kwoty przyznanego nam kredytu). Banki obniżają marżę dla klienta, jeśli posiada on na przykład wkład własny, jeśli jest klientem dobrze zarabiającym lub też w sytuacji, kiedy wykazuje się nienaganną historią kredytową – a więc zaciągał już kredyty, Continue reading “Czy można uzyskać niższą marżę kredytu hipotecznego” »

Wniosek o kredyt – jakie trzeba posiadać dokumenty

Jeżeli już znajdziemy odpowiedni dla siebie kredyt, po dokładnym sprawdzeniu, czy jest on optymalny i nie mamy żadnych wątpliwości, że taki produkt finansowy jest nam potrzebny, udajemy się do banku w celu złożenia wniosku o przyznanie kredytu. Najlepiej podczas pierwszej, wstępnej wizyty weźmy ze sobą przynajmniej dowód osobisty, to w banku dowiemy się, jakie konkretnie dokumenty będą niezbędne do przyznania nam kredytu. Nie warto brać na zapas zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, gdyż z reguły każdy bank żąda wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach na wystawianych przez siebie drukach. Na pewno będzie niezbędny drugi dokument ze zdjęciem, jeśli kredyt bierze mężczyzna, banki też żądają czasami okazania książeczki wojskowej. Trochę więcej dokumentów banki wymagają od osób ubiegających się o kredyty, które prowadzą działalność gospodarczą. Na pewno w takim przypadku będzie potrzebne zaświadczenie dotyczące wpisu do rejestru działalności gospodarczej, zapewne dostarczyć też będzie trzeba stosowne zaświadczenia o tym, że nie zalegamy ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wydane przez ZUS) oraz zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami – takowe otrzymamy w Urzędzie Skarbowym. Continue reading “Wniosek o kredyt – jakie trzeba posiadać dokumenty” »