Archive for the ‘Lokaty’ Category

Prawa osoby posiadającej lokatę

Każdy posiadacz lokaty ma także swoje prawa, które zawarte są w przepisach prawnych. Dokumentami, które normują wszystkie warunki osób posiadających lokaty jak również wszelkiego rodzaju inne rachunki bankowe jest oczywiście ustawa Prawo bankowe. Jeżeli osoba, która posiada lokatę w danym banku jest chora śmiertelnie ma prawo upoważnić najbliższą jej osobę do tej lokaty. Wówczas środki pieniężne może też wybrać współwłaściciel lokaty po upłynięciu czasu, na który to została zawarta. Także osoba, która nie jest pełnoletnia może także być posiadaczem lokaty, do której jednak upoważniony jest jeden z rodziców. Wówczas mogą oni wspólnie podejmować decyzję co zrobić z środkami pieniężnymi pochodzącymi z tej lokaty. Oczywiście właściciel lokaty zobowiązany jest także wywiązywać się z warunków zawarcia umowy z bankiem jak także w żaden sposób nie może mieć negatywnego wpływu na sytuację między stronami. Także jedynie osoba posiadająca lokatę może rozwiązać umowę z bankiem przed terminem jej upłynięcia. Jeżeli nie ma osoby upoważnionej nikt oprócz właściciela nie może wypłacić środków pieniężnych prędzej. Nikt oprócz banku i właściciela lokaty nie ma pojęcia ile ostało wpłaconych środków pieniężnych.

Minusy posiadania lokat bankowych

Dla wielu ludzi lokata bankowa związana jest z pewnego rodzaju zamrożeniem środków pieniężnych, których nie można naruszyć nawet w nagłych życiowych sytuacjach. Też niektórzy ludzie uważają, że nie opłaca się wpłacać na lokatę pięciu tysięcy złotych gdyż zbytnio oprocentowanie nie wpłynie na powiększenie tej kwoty. Oczywiście istnieje możliwość zerwania umowy o lokatę. Wiele banków oraz wiele rodzajów lokat nakłada jednak za taką czynność karę. Karą jest nie wypłacenie przez bank najczęściej procentu od wpłaconych środków pieniężnych. Dlatego wielu ludzi nie korzysta z lokat gdyż wolą trzymać pieniądze na koncie i w każdym momencie móc z nich korzystać. Także większość ludzi nie ufa bankom nawet jako poważnym instytucjom, które prowadzą wszelkiego rodzaju operacje gospodarcze. Ludzie boją się wpłacać wszystkie swoje pieniądze na lokatę gdyż myślą, że bank może ich oszukać bądź też w ogóle nie wypłacić środków pieniężnych. Oszuści zdarzają się najczęściej w instytucjach, które jedynie działają na zasadach podobnych do banku. Przyczyną dlaczego ludzie nie wpłacają środków pieniężnych na lokatę może być po prostu brak oszczędności, które mogliby wpłacić bądź też brak minimalnej kwoty jaką należy wpłacić na daną lokatę.

Plusy posiadania lokat bankowych

To czy będziemy nasze pieniądze przechowywać na zwykłym koncie bankowym czy też na wybranej przez siebie lokacie zależy wyłącznie od nas. Oczywiście założenie lokaty wiąże się z pewnymi plusami, które otrzymuje jej właściciel. Największymi zaletami jakie wynikają z posiadania lokaty jest między innymi jej oprocentowanie. Wówczas oprócz sumy jaka została wpłacona w formie lokaty jej właściciel otrzymuje jeszcze odsetki czyli dodatkowe pieniądze, które może przeznaczyć na wybrany przez siebie cel. Także ważną rolę odgrywa czas na jaki lokata została zawarta. Ludzie przemyślają sobie pewną sprawę i z ich wyliczeń wychodzi, że założenie lokaty nawet na pięć tysięcy złotych zawsze się będzie opłacało. Kolejnym plusem jest to, że bank nie może narzucić terminu trwania lokaty ale jedynie może zaoferować jakieś jej rodzaje. To właśnie każdy człowiek indywidualnie decyduje na jaki czas będzie otworzona lokata jak również ile wpłaci pieniędzy. Warto też pomyśleć czy lokata ma być odnawialna czy też nie. Lokata odnawialna jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które często wyjeżdżają za granicę i zostawiają swoje oszczędności w kraju. Wówczas można je wpłacić nawet w walucie obcej na lokatę odnawialną, która najczęściej odnawia się po miesiącu jej trwania.

Ważne oferty bankowe

Wszystkie banki posiadają swoje oferty z góry narzucone przez Narodowy Bank Polski. To właśnie ten bank centralny narzuca również wysokość oprocentowania między innymi lokat bankowych jak również kredytów bankowych. W ofercie banków mogą znajdować się między innymi lokaty krótkoterminowe jak również długoterminowe oraz lokaty, których warunki możemy negocjować z bankiem, kredyty bankowe, rachunki bankowe specjalnego przeznaczenia oraz wiele innych ofert. Także oferty każdego banku uzależnione są od oczekiwań klientów gdyż banki starają się sprostać wymaganiom ludzi. Oczywiście oprocentowanie ustalone jest według stawek procentowych jak również zależy od Narodowego Banku Polskiego, który ma główną rolę w podejmowaniu decyzji oraz narzucaniu jej innym bankom podlegającym jego funkcjom. Idąc do banku ludzie najczęściej szukają oferty specjalnej dla nich, która posiada najkorzystniejsze warunki. Także podobne sytuacje są kiedy człowiek chce wpłacić pieniądze na lokatę. Wówczas szuka we wszystkich bankach lokaty odpowiedniej dla nich jak również wybiera ten bank, który daje najwyższe oprocentowanie oraz warunki zawarcia z nimi umowy. Dlatego nie należy podejmować decyzji pochopnie ale przemyśleć wszystkie za i przeciw wyborowi.

Bank centralny oraz jego funkcje

Wiadomo, że nie można by było zawrzeć umowę z bankiem jeżeli nie byłoby takich instytucji. Dzięki temu, że powstały banki możemy zaciągać kredyty bankowe, otwierać konta bądź też wpłacać swoje środki pieniężne na lokatę na ściśle określony termin. Głównym bankiem jest oczywiście Narodowy Bank Polski. Warto też wiedzieć, że jego głównym celem jest utrzymanie poziomu cen na stabilnej pozycji. Także Narodowy Bank Polski wspiera jak tylko może politykę naszego rządu. Najważniejsze zadania Narodowego Banku Polskiego określa oczywiście ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim. Do najważniejszych zadań tego właśnie banku należą między innymi organizowanie wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi jak również regulowanie płynności banków czy też refinansowanie płynności banków oraz wiele innych zadań. Każdy człowiek powinien wiedzieć, że Narodowy Bank Polski posiada wyłączne prawo do emitowania wszelkiego rodzaju znaków pieniężnych obowiązujących w naszym kraju. Głównymi organami Narodowego Banku Polskiego są między innymi Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej czy też wiele innych organów.

Oprocentowanie lokaty bankowej

Oczywiście każdy człowiek ma świadomość, że środki pieniężne, które znajdują się na koncie bankowym zawsze są w odpowiedni sposób oprocentowane. Oprocentowanie jednak uzależnione jest od kwoty jaką wpłacają ludzie czy też rodzaju wybranego przez siebie konta bankowego. Główną zasada banków jest to, że płacą oni mniejsze oprocentowanie od lokaty niż od kredytów bankowych. Jednak zawsze będzie opłacało się ludziom jeżeli posiadają wyższe środki pieniężne na pewien czas wpłacić na lokatę niż przechowywać na zwykłym koncie bankowym. Oczywiście różnica, która wynika między odsetkami wypłaconymi przez bank a płaconymi przez kredytobiorcę stanowi podstawowy dochód tego też banku. Każdy człowiek wiadomo, że wybiera lokatę, która jest najwyżej oprocentowana. Wówczas może liczyć na wysokie naliczenie odsetek od wpłaconej kwoty. Oczywiście oprocentowanie lokaty trwa aż do momentu zakończenia czasu jej trwania. Także mamy do czynienia z oprocentowaniem jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt. Wówczas odsetki stanowią też wydatek, który ponosimy spłacając ratę kredytową. Niemal wszędzie mamy do czynienia z różnej wielkości oprocentowaniem. W zależności od charakteru oprocentowanie odgrywa bardzo ważną rolę.

Krótko i długoterminowe lokat

Wśród pewnych rodzajów lokat możemy także wyróżnić krótkoterminowe jak również długoterminowe lokaty bankowe, które najczęściej znajdują się w ofertach większości banków. Sama nazwa tych lokat wskazuje na to na jaki czas zostają one zawarte poprzez umowę z bankiem. Tak, więc lokaty krótkoterminowe zawierane są najczęściej na czas, który nie przekracza jednego roku natomiast lokaty długoterminowe zawierane są powyżej jednego roku. Wszystkie banki posiadają w swojej ofercie między innymi lokatę nocną, która zaliczana jest właśnie do lokat krótkoterminowych. Może być ona zawarta jedynie na jedną noc, weekend czy też tydzień czasu. Wszystko zależy od nas kiedy będą nam potrzebne pieniądze. Jednak wśród lokat krótkoterminowych znajdują się też lokaty jednotygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne czy też parudniowe. W przypadku kiedy nie wybraliśmy dla siebie odpowiedniej lokaty oczywiście istnieje możliwość negocjowania z bankiem o długości trwania umowy. W sytuacji kiedy bank wyłącznie dla nas sporządza lokatę może jednak okazać się, że będzie ona niżej oprocentowana niż by była normalnie. Mimo wszystko ludzie chętnie korzystają z takiej możliwości i próbują wynegocjować odpowiedni termin trwania lokaty.

Określona kwota jaką należy wpłacić

Większość lokat bankowych posiada z góry ściśle określoną kwotę jaką należy wpłacić na lokatę. Niektóre zaczynają się od pięciu tysięcy inne zaś od wyższej kwoty. Kolejnym ciekawym rodzajem lokaty jest tak zwana lokata call. Jeżeli chcemy założyć ten rodzaj lokaty musimy też posiadać swój rachunek bankowy w wybranym przez siebie banku. To właśnie ta lokata narzuca z góry wysokość wpłaconego wkładu jaką powinien ponosić człowiek. Jednak plusem może okazać się to, że lokata ta nie posiada określonego terminu, na który to może być zawarta. Natomiast także jej oprocentowanie może ulegać zmianie gdyż uzależnione jest od stopy procentowej. Osoba chcąca założyć ten rodzaj lokaty może także negocjować wysokość oprocentowania jak również wszystkie warunki jej otworzenia. Jest to możliwe jeżeli dany człowiek chce dokonać wpłaty wysokiej kwoty, która przewyższa kilkakrotnie minimalną kwotę jaka powinna znajdować się na tejże lokacie. Natomiast w momencie kiedy zdecydujemy się, że chcemy wycofać nasze pieniądze w banku musimy złożyć wypowiedzenie. Oczywiście nie od razu otrzymamy środki pieniężne ale dopiero po jakimś czasie. Także zostaną one powiększone o należne odsetki zgodnie ze zmianą stopy procentowej, którą odnotował dany bank.

Plusy systemu bankowości internetowej

Jednym z nowoczesnych rodzajów lokaty są tak zwane e-lokaty. Oczywiście może założyć je każdy człowiek, który posiada dostęp do swojego konta za pomocą komputera oraz Internetu. Jest to możliwe w momencie kiedy posiadamy tak zwany system bankowości internetowej. Najczęściej oprocentowanie e-lokaty może być o wiele wyższe niż to, które zostało założone na normalnej tradycyjnej lokacie. Także dzięki systemowi bankowości internetowej każdy kto posiada lokatę może na bieżąco kontrolować jak kształtują się jego pieniądze oraz patrzeć o ile wzrastają naliczone odsetki. Każdy człowiek ma więc wybór w lokatach, które dopasowuje do swoich środków pieniężnych. E-lokaty są też odpowiednimi lokatami dla studentów, którzy posiadają pracę dorywczą i przez pewien czas chcą aby ich środki pieniężne wzrosły o ściśle określony procent. Mimo wszystko nie wielu ludzi może korzystać z e-lokaty gdyż nie wszystkie rodzaje banków oferują system bankowości internetowej. Jednym z banków, które dla klientów posiadają właśnie możliwość kontrolowania swojego konta przez Internet jest znany wszystkim bank ING czyli Bank Śląski. Posiada on również szeroki wybór we wszystkich swoich usługach takich jak rodzaje kont, rodzaje lokat czy też po prostu kredytach bankowych.

Specjalna lokata dla studentów

Każdy student współcześnie boryka się z problemami pieniężnymi gdyż studiując dziennie nie jest on w stanie jednocześnie pracować. Często jedynymi środkami pieniężnymi jakie posiada są wszelkiego rodzaju stypendia naukowe czy też socjalne. Niemal większość studentów wyjeżdża po wszystkich egzaminach za granicę aby podnieść swoją zdolność finansową. Niektórzy też postanawiają wybrać dla siebie odpowiedni rodzaj lokaty, którą będą mogli powiększyć o stan swoich środków pieniężnych. Po powrocie udają się od razu da banku gdzie lokują swoje środki. Niestety za dużego wyboru w lokatach dla studentów banki nie posiadają. Powinni oni unikać lokat takich jak między innymi lokaty automatyczne, negocjowane oraz wiele innych. Jedną z najbardziej opłacalnych dla studentów lokat może okazać się jedynie lokata nocna, która działa i zamraża nasze środki pieniężne nocą kiedy my śpimy. Wówczas też naliczane są odsetki od wpłaconej przez nas kwoty. Student w ciągu dnia może korzystać z tych środków pieniężnych w odpowiedni dla siebie sposób. Nie ma z góry narzuconej kwoty pieniężnej jaką student musi wpłacić na ta lokatę. Inaczej sytuacja wygląda korzystając z innego rodzaju lokat gdyż zaczynają się one najczęściej od wpłacenia pięciu tysięcy złotych.