Archive for the ‘bankowosc’ Category

Czy lokata to dobry pomysł na prezent

W sytuacji, kiedy zastanawiamy się nad prezentem dla bliskiej osoby chcemy, aby odzwierciedlał on, jak bardzo zależy nam na tej osobie i jak bardzo poważnie ją traktujemy. Wiele prezentów może uchodzić za błahe, dlatego staramy się wybierać takie, które będą procentować w przyszłości. Doskonałym pomysłem może okazać się lokata bankowa, zwłaszcza ta długoterminowa. Pozostawiając na koncie pewną sumę pieniędzy i podpisując z wybranym bankiem umowę na lokatę będziemy mieć pewność, że z upływem czasu pieniądze te powiększą swoją kwotę i kiedy osoba, która dostanie taki prezent zdecyduje się na wypłacenie lokaty, to jej suma będzie kwotą znaczącą. Zakładając lokatę bankową, która ma być prezentem musimy pamiętać, aby upoważnić do niej daną osobę. W innym wypadku nie będzie ona mogła samodzielnie korzystać z lokaty. W jakich okolicznościach można użyć lokaty bankowej, jako prezent? Mogą to być np. osiemnaste urodziny lub prezent ślubny na nową drogę życia. Pozostawiając lokatę dla banku i po upływie terminu, na jaki jest lokata założona można ją odnowić wraz z przysługującymi odsetkami, bądź pozostawić na lokacie środki finansowe, a wypłacić jedynie należny procent od lokaty. Z takiego niecodziennego pomysłu na prezent powinna być zadowolona każda obdarowana osoba. Jest on kosztowny i świadczy o poważnych traktowaniu jubilata.

Szybki zysk czy niepotrzebne ryzyko – czy warto inwestować w lokaty

Inwestowanie w lokaty to przedsięwzięcie, które niesie ze sobą, podobnie, jak w przypadku innych produktów bankowych, zarówno zyski, jak i ryzyko inwestycyjne. Używając lokat, jako szybkiego sposobu na zwiększenie własnych oszczędności i posiadanych aktywów musimy uzbroić się nieco w cierpliwość, ponieważ, takie produkty bankowe, jak lokaty, aby przynosiły jakiekolwiek zyski muszą być „zamrożone” lub inaczej mówiąc oddane do dyspozycji banku. Bank posiadając pieniądze swoich klientów może nimi w wyznaczonym terminie rozporządzać zwiększając tym samym swój kapitał. Mówiąc profesjonalnym językiem bank obraca środkami pieniężnymi swoich klientów, aby móc np. udzielać im kredytów gotówkowych lub wypłacać procent chociażby z lokat lub własnych obligacji. Szybki zysk z stosunku do lokat może oznaczać jedynie okres najkrótszego trwania lokaty, który w wielu instytucjach bankowych równa się trzymiesięcznemu okresowi. Jeśli chodzi o ryzyko inwestycyjne, to inwestycje te są w równym stopniu niebezpieczne. Przy lokatach bankowych istnieje możliwość bankructwa banku i nie wypłacania środków pieniężnych dla właścicieli lokat, natomiast w przypadku obligacji, ich właściciel może nie wykupić ich, przez co nie otrzymamy nie tylko zainwestowanych kwot, ale też należnych procentów. Trzeba jednak zaznaczyć, iż produkty te są objęte gwarantowanym funduszem pochodzącym od Skarbu Państwa.

W co lepiej zainwestować – w lokaty czy obligacje

Zastanawiając się nad zagadnieniem, jaka jest lepsza metoda oszczędzania – lokata czy obligacja trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, co wiemy na temat lokat i obligacji. Lokata jest porównywalna do umowy pomiędzy bankiem, a właścicielem pewnej sumy pieniędzy, którą ulokuje on na danym koncie w banku. Pieniądze te właściciel lokaty pozostawia do dyspozycji banku na z góry określony termin i przede wszystkim procent. Po upływie tego terminu procent ten zostaje dodany do ogólnej sumy zgromadzonych pieniędzy. Obligacje natomiast są papierami wartościowymi, które wystawia emitent do obrotu. Każda obligacja ma swoją wartość pieniężną, za którą można ją nabyć. Dodatkowo posiadają ona termin wykupu, którego emitent musi przestrzegać. Po tym okresie emitent musi wypełnić swoje obowiązki względem właściciela obligacji, czyli oprócz zapłaty równowartości obligacji dodać do jej wykupy również z góry określony procent. Lepsza inwestycja oznacza przede wszystkim porównanie jednego produktu bankowego, w tym wypadku lokaty z drugim produktem bankowym, czyli obligacją pod względem oprocentowania, ale również pod względem ryzyka inwestycyjnego. Oba te produkty niosą za sobą i jedno i drugie, dlatego należy dogłębnie przemyśleć decyzją inwestycyjną. W prawidłowej decyzji może pomóc to, na jaki okres czasu ulokujemy swoje oszczędności i w jakiej będą kwocie.

Czy lokata to dobry pomysł, gdy potrzebujemy szybko gotówki

Lokaty bankowe mają jedną charakterystyczną cechę, a mianowicie, aby były skuteczne i przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci zysków finansowych musi upłynąć nieco czasu. Lokaty są, bowiem produktem bankowym, który działa poprzez „zamrożenie” określonej ilości pieniędzy na koncie. Czas, na jaki właściciel konta z lokatą pozostawia swoje środki do dyspozycji banku jest uzależniony od niego samego. Często bierze się pod uwagę własną płynność finansową związaną z codziennymi zakupami i innymi zdarzeniami, które mają na celu oszacowanie czy lokaty mogą być krótko, czy długo terminowe. Zatem odpowiedź na pytanie: czy lokata to dobry sposób na szybką gotówkę może nie być jednoznaczna. Jeśli ktoś potrzebuje gotówki natychmiast, to niestety lokata nie będzie dla niego dobrą inwestycją, czyli taką, która przyniesie mu natychmiastowe zyski. Natomiast, jeśli właściciel pewnej sumy pieniędzy zdecyduje się na ulokowanie jej, chociaż na najkrótszą lokatę, która trwa trzy miesiące, to z pewnością przyniesie ona dla niego oczekiwane zyski. Takie, które z góry można przewidzieć. Wynika z tego, iż lokaty są przeznaczone dla osób, które mogą przeznaczyć pewną kwotę na to, aby nie korzystać z niej w żaden sposób. Dla tych, którzy chcą szybko zarobić i powiększyć swój kapitał nie jest to, zatem najlepszy sposób.

Klasyfikacja lokat w kryteriach oceny inwestycji

W produktach bankowych są dostępne dla klientów banków różne produkty, które mają na celu wypracować dodatkowy zysk dla banku, ale również zwiększyć środki pieniężne zgromadzone na kontach klientów lub udostępnić klientom banków dodatkowe fundusze. Jednym z takich produktów są lokaty bankowe, które instytucje bankowe kierują do swoich klientów w celu zwiększenia ich oszczędności. Każde ulokowanie pieniędzy musi być jednak ocenione pod względem bezpieczeństwa inwestycji, jej zyskowności, a zwłaszcza, (co w przypadku lokat bankowych jest najbardziej znaczącą sprawą) czasu oczekiwania na zyski i oprocentowania ulokowanych środków pieniężnych. Zyskowność inwestycji to ścisły związek czasu oczekiwania na zyski i oprocentowania lokaty. Banki zakładają, że im dłużej klient ulokuje własne oszczędności na lokacie, tym większy przypiszą mu procent od ogólnej sumy lokaty. Jeśli chodzi natomiast o bezpieczeństwo lokat to nie należny obawiać się, że lokaty są przedsięwzięciami ogromnie niebezpiecznymi. Podlegają one ochronie przez instytucje państwowe posiadające gwarantowane fundusze pieniężne i w przypadku bankructwa – upadłości banku, w którym dana osoba założyła lokatę, środki zgromadzone na niej podlegają zwrotowi dla właściciela. Podsumują można powiedzieć, że lokaty bankowe to gwarantowany zysk przy pewnym okresie oczekiwania na niego.

Ciekawe oferty lokat – lokaty dwuwalutowe

Lokaty są produktem bankowym nie tylko dla osób zamożnych, ale wszystkich tych, którzy realnie myślą o oszczędzaniu i nie zamierzają swoich oszczędności przechowywać w przysłowiowej skarpetce. Oczywiście z realnego punktu widzenia i w trosce o większy zysk wiadomą sprawą jest, iż większa suma lokaty jest równoznaczna z większym procentem przypisanym przez bank dla jego klienta. Dla instytucji oraz prywatnych przedsiębiorców banki przedstawiają ciekawą ofertę lokaty, a mianowicie lokatę dwuwalutową. Dlaczego jest ona skierowana jedynie do wybranej grupy osób lub organów? Dlatego, iż minimalny wkład, jaki trzeba posiadać, aby móc ulokować środki pieniężne na lokacie dwuwalutowej to równowartość 25 tyś. naszej waluty krajowej. Produkt ten jest jednak wykorzystywany przez zakłady lub przedsiębiorstwa, które lokując otrzymane w drodze zysku produkcyjnego lub usługowego pieniądze zyskują dodatkowo środki na dalszą możliwość utrzymania własnej płynności finansowej. Fundusze te mogą być lokowane najmniej na dwa tygodnie, a najwięcej na jeden rok, a walutę, która będzie podlegać oprocentowaniu klient wybiera sam. Po rozmowie z przedstawicielem banku, który przedstawia mu najlepsze rozwiązania połączenia walut, klient samodzielnie podejmuje decyzję. Związana ona jest z aktualnym ruchem na giełdzie walut i papierów wartościowych.

Co o lokatach wiedzieć się powinno

Lokaty są pewnego rodzaju umową pomiędzy bankiem, w którym będzie zakładana lokata, a klientem banku, który zamierza lokatę założyć. Umowa ta jest wiążącym dokumentem dla każdej ze stron i jej zerwanie powiązane jest z pewnymi restrykcjami i konsekwencjami. Poza tym banki dają wiele możliwości lokowania środków pieniężnych. Można to zrobić na lokatach terminowych, gdzie znaczący jest termin przechowywania pieniędzy klienta przez bank oraz procent od sumy złożonych pieniędzy, jaki klientowi zostanie przypisany po upływie terminu lokaty. Innym rodzajem lokaty jest lokata dynamiczna, która charakteryzuje się dużym udogodnieniem oferowanym przez bank dla swoich klientów, a mianowicie możliwością wypłacenia w każdej chwili ulokowanych pieniędzy. Ale uwaga! Lokaty te należą do najmniej oprocentowanych środków, ze względu właśnie na duże prawdopodobieństwo, że klient wycofa ulokowane środki. Bank jednak nawet przy małym okresie lokaty dodaje do niej należny procent za „zamrożenie” pieniędzy do ogólnej sumy złożonej przez klienta na koncie lokatowym. Ciekawą ofertą banku jest lokata rentierska, która polega na całkowitym udostępnieniu przez klienta banku własnych środków pieniężnych, a wypłacaniu jedynie należnego procentu z lokaty. Jest to rodzaj lokaty długoterminowej, bardzo korzystnej dla osób, które posiadają dość duży wkład na lokacie.

Rodzaje lokat – długo i krótkoterminowe

Lokaty podlegają specyficznemu podziałowi na długo i krótkoterminowe. Oznacza to, że lokata dotyczy „zamrożenia” środków pieniężnych, które klient banku pozostawia do dyspozycji tegoż banku na długi okres czasu. Czasem okres ten może dotyczyć kilku lat, co przynosi największe korzyści zarówno dla banku, jak też dla samego klienta. W sytuacji lokat krótkoterminowych sytuacja jest taka sama, jednak znacząco różni się okres przechowywania pieniędzy. Jak sama nazwa wskazuje okres ten jest dość krótki, co oznacza minimum trzy miesiące. Po co powstały tego typu podziały lokat? Przede wszystkim klienci banku nie zawsze mogą pozwolić sobie na ulokowanie środków pieniężnych na długi okres czasu. Pieniądze, jak każdy wie są niezbędne zwłaszcza w nieprzewidzianych sytuacjach losowych. W przypadku, kiedy na lokacie klient banku ma zgromadzone wszystkie swoje oszczędność nie może on ryzykować na brak pieniędzy w nagłym przypadku. Lokata krótkoterminowa daje mu gwarancję szybkiego odzyskania pieniędzy wraz z odpowiednim procentem przypisanym do lokaty. Dla osób, które zamierzają oszczędzać i to przez długie lata bardzo polecana jest lokata długoterminowa, ponieważ bank przeznacza na nią większy procent, który dodaje po skończeniu terminy przechowywania środków pieniężnych.

Jak wybrać najlepszą lokatę

Lokaty podobnie, jak wiele innych produktów bankowych różnią się do siebie pewnymi znaczącymi cechami. Przede wszystkim lokaty mają za zadanie w określonym czasie dodać właściwy procent ulokowanych środków pieniężnych na koncie lokatowym do całości sumy. Zatem najlepszą lokatą jest ta, która daje osobom korzystającym z niej największy procent. Jednak lokaty obok procentu, na jaki lokuje się pieniądze różnią się od siebie znacząco czasem, na jaki należy pozostawić środki do dyspozycji banku. I dlatego w trosce o własne interesy, ale również, aby dać możliwość zyskania większych środków na lokacie, bank proponuje swoim klientom większy procent przy pozostawieniu pieniędzy na dłuższy okres czasu. Dzięki temu może on dłużej swobodnie dysponować pieniędzmi klientów i zarabiać na nich z korzyścią dla samych klientów, ponieważ zwiększa się im procent na lokacie. O lokatach takich mówimy długoterminowe i mogą one trwać nawet kilka lat. Produkty bankowe tego typu są skierowane do osób, których stać na odkładanie pewnych sum pieniędzy i które mają świadomość, iż nie będą mogły środków tych przez dłuższy czas wypłacić z konta lokatowego. O tym, jaka jest najlepsza lokata dla danej osoby musi zadecydować osobiście ta osoba, ponieważ to ona musi mieć świadomość, że jej pieniądze będą przez pewien czas dla niej nieosiągalne.

Lokaty – ich charakterystyka, zalety i wady

Z terminem lokat zetknąć możemy się w bankach oraz placówkach bankowych, których działalność polega na świadczeniu usług powiązanych z przepływem środków pieniężnych, ich magazynowaniem oraz udostępnieniem np. w postaci kredytów gotówkowych dla zainteresowanych osób. Ich cechą charakterystyczną jest zamrożenie pewnych kwot pieniężnych na określony czas, po to, aby po upływie tego czasu do zamrożonej kwoty bank dodał proponowany procent od tej sumy. Dzięki takiemu działaniu właściciel lokaty zyskuje w ciągu kilku miesięcy większe fundusze. Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów na zysk z pieniędzy, które przez pewien czas nie są nam potrzebne. Zamiast przechowywać je na koncie można założyć lokatę i mieć pewność, że po wybranym okresie czasu zwiększy się nam na koncie dodatnie saldo. Jest to największa zaleta lokat. Poza tym nie należy obawiać się o swoje oszczędności, a jedynie oczekiwać większych zysków. Jeśli chodzi o wady, które posiadają lokaty, to największą z nich jest brak możliwości wcześniejszej wypłaty ulokowanej kwoty. Oczywiście, w nagłych sytuacjach każdy może odebrać własne pieniądze, jednak wówczas cały procent z lokaty przepada bezpowrotnie. Jest to bardzo znaczący fakt dla osób, które oszczędzają od dłuższego czasu, lub wybrali lokatę na długi okres. Lokaty, bowiem różnią się od siebie terminem „zamrożenia” środków.